Tổng kết sự kiện: Hợp Lực Guild

XẾP HẠNG HỢP LỰC GIẢI THƯỞNG CHUNG CẢ GUILD GIẢI THƯỞNG CÁ NHÂN XUẤT SẮC
Top 1 - Guild: BangNat - Nhân vật: 1NaiChuoj9
 • 3.000.000 Gcent
 • 100 Ngọc Ước Nguyện
 • 4 Lông Vũ
 • 20 Ngọc Ước Nguyện
 • 20 Ngọc Tâm Linh
 • 5 Đá Tạo Hóa
 • 1 Lông Vũ
Top 2 - Guild: Punish - Nhân vật: MaxSpeed
 • 2.000.000 Gcent
 • 50 Ngọc Ước Nguyện
 • 2 Lông Vũ
 • 10 Ngọc Ước Nguyện
 • 10 Ngọc Tâm Linh
 • 2 Đá Tạo Hóa
Top 3 - Guild TeamBD - Nhân vật: Katakuri
 • 1.000.000 Gcent
 • 30 Ngọc Ước Nguyện
 • 1 Lông Vũ
 • 5 Ngọc Ước Nguyện
 • 5 Ngọc Tâm Linh
 • 1 Đá Tạo Hóa

Quà sẽ được trao vào 21h ngày 16/03