1. Thời gian: 0:00 16/3 đến 23:59 23/3

2. Nội dung:

Quà nạp liên tục 7 ngày:
  • Bắt đầu từ ngày khải mở sự kiện bạn phải liên tục nạp đủ các mốc trong ngày
  • Nếu các chiến binh tham gia muôn 1 ngày 2 ngày 3 ngày đều không thể tham gia < phả đúng ngày mở SK >
  • Nếu bỏ qua 1 ngày trong 7 ngày sẽ bị reset về mốc ngày 1 và không thể tham gia lại
  • Đây là sự kiện đồng hành, vẫn có thể nhận quà nạp ngày, tích luỹ tháng bình thường