ĐUA TOP CHỦNG TỘC


 • Thời gian: 18:00 29/06/2019 - 29/06/2019 23:59
 • Đến ngày đua top BQT sẽ mở chức năng TPOINT để đua top


Chủng tộc
Giải thưởng
DW Set Ma Thuât - Luck - 1 option tuỳ chọn
DK Set Hoả Long - Luck - 1 option tuỳ chọn
EF Set Kim Ngân - Luck - 1 option tuỳ chọn
MG Set Phong Vũ - Luck - 1 option tuỳ chọn
DL Set Huyền Thiết - Luck - 1 option tuỳ chọn


BANG HỘI TRANH TÀI


 • Thời gian: 15/06/2019 - 30/06/2019 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event - Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hằng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhận sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild


TOP
Giải thưởng
1
 • Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option
 • 50 Hộp quà đỏ
 • 250 Ngọc ước nguyện
 • 250 Ngọc tâm linh
2
 • Cánh cấp 2 + Luck
 • 20 Hộp quà đỏ
 • 150 Ngọc ước nguyện
 • 150 Ngọc tâm linh
3
 • Vũ khí rồng + Luck + 1 option tự chọn
 • 10 Hộp quà đỏ
 • 50 Ngọc ước nguyện
 • 50 Ngọc tâm linh


VUA NẠP


 • Thời gian: 15/06/2019 - 22/06/2019 23:59
 • Top Vua Nạp sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất.
 • Đợt cập nhật cuối cùng là 23:59 ngày kết thúc đua top


TOP
Giải thưởng
1
 • Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option tự chọn
 • Dây chuyền + 7 + 1 Option tự chọn
2
 • Cánh cấp 2 + Luck
 • Nhẫn + 7 + 1 Option tự chọn
3
 • Cánh cấp 2
 • Nhẫn + 1 Option tự chọn


THỢ SĂN BOSS


 • Thời gian: 15/06/2019 - 30/06/2019 23:59
 • Trong thời gian đua top, tiêu diệt Boss sẽ nhận được số điểm tương ứng
 • Boss Level cao sẽ nhận được nhiều điểm hơn Boss Level thấp
 • 3 Anh Hùng tiêu diệt nhiều Boss nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn


TOP
Giải thưởng
1
 • 1 Lông vũ
 • 30 Ngọc ước nguyện
 • 30 Ngọc Tâm Linh
 • 500.000 Gcent
2
 • 1 Lông vũ
 • 30 Ngọc tâm linh
 • 500.000 Gcent
3
 • 1 Lông vũ
 • 500.000 Gcent


TỬ CHIẾN BLOOD MASTER


 • Thời gian: 15/06/2019 - 30/06/2019 23:59
 • Blood Master - Blood 7 tại server 20 khung giờ: 18:25 20:25
 • Điểm tử chiến Blood sẽ được cập nhập vào BXH
 • Tử chiến Blood sẽ chỉ lấy 1 nhân vật có số điểm cao nhất tại chuyến Blood 7 đó
 • 3 Anh Hùng có số điểm cao nhất sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn


TOP
Giải thưởng
1
 • 1 Lông vũ
 • 30 Ngọc ước nguyện
 • 30 Ngọc Tâm Linh
 • 500.000 Gcent
2
 • 1 Lông vũ
 • 30 Ngọc tâm linh
 • 500.000 Gcent
3
 • 1 Lông vũ
 • 500.000 Gcent