Vũ Khí Thiên Sứ - Thần Long Tái Xuất

Vũ Khí Thiên Sứ đã điều chỉnh lại dmg cho phù hợp hơn so với tên gọi của nó
Nhân vật trang bị Vũ Khí Thiên Sứ sẽ được hiệu ứng Rồng tăng dmg vượt trội
Làm thế nào để có vũ khí thiên sứ
Săn Boss Maya
Săn Kundun
Nhiệm Vụ Mỗi Ngày
Phúc Lợi Nạp Thẻ
Pháo Đài Sói

Tên Item
Tính Năng
Vị trí

Kiếm Thiên Tử
Tăng dmg vượt trội Maya,Box Đỏ,Hộp Rồng

Gậy Thiên Tử
Tăng dmg phép vượt trội Maya,Box Đỏ, Hộp Rồng

Trượng Thiên Tử
Tăng dmg vượt trội Maya,Box Đỏ,Hộp Rồng

Nỏ Thiên Tử
Tăng dmg vượt trội Maya,Box Đỏ,Hộp Rồng