Hệ thống cấp đồ set item các class

DW:

Set Exl các cấp:

 • cấp 1: Set Vải Thô, Set Xương
 • cấp 2: Set Nhân Sư
 • cấp 3: Set Ma Thuật
 • cấp 4: Set Triệu Hồn, Set Ánh Trăng
 • cấp 5: Set Ma Vương
 • cấp 8: Set Thần Ma


DK:

Set Exl các cấp:

 • cấp 1: Set Da, Set Đồng
 • cấp 2: Set Thiên Kim, Set Thiết Phiến
 • cấp 3: Set Hoả Long
 • cấp 4: Set Hắc Điểu, Set Rồng Đen, Set Rồng Xanh
 • cấp 5: Set Thần Long
 • cấp 8: Set Quyền Năng


Elf:

Set Exl các cấp:

 • cấp 1: Set Trinh Nữ, Set Lụa
 • cấp 2: Set Thiên Thanh, Set Ngọc Bích
 • cấp 3: Set Kim Ngân
 • cấp 4: Set Giai Nhân, Set Nữ Thần
 • cấp 5: Set Thánh Nữ
 • cấp 8: Set Thái Bình


MG:

Set Exl các cấp:

 • cấp 1-2: K có nên có thể nhận đồ của DK, DW ( K trao mũ )
 • cấp 3: Set Phong Vũ
 • cấp 4: Set Lôi Phong, Set Hỏa Thần
 • cấp 5: Set Cuồng Phong
 • cấp 8: Set Hồng Long.


DL:

Set Exl các cấp:

 • cấp 1: Set Thiết Ma
 • cấp 2: Bộ Hắc Vương
 • cấp 3: Set Huyền Thiết
 • cấp 4: set Hắc Vương, Set Hoàng Kim
 • cấp 5: Set Chí Tôn
 • cấp 8: Set Thái Dương


...