Tính Năng Party Cộng Hưởng
Chào mọi người !

Hôm nay mình sẻ giới thiệu tính năng party cộng hưởng cho tổ đội duy nhất tại MU VN Solo : 100%


  • EXP + 1 thành viên pt : 100% + 5%
  • EXP + 2 thành viên pt : 100% + 10%
  • EXP + 3 thành viên pt : 100% + 15%
  • EXP + 4 thành viên pt : 100% + 20%
  • EXP + 5 thành viên pt : 100% + 25%Lưu Ý : PT 5 nhân vật thì sẻ được + thêm 25% nghĩa là nếu 1 pt có DW + ELF + DK + MG + DL thì sẻ được hưởng thêm 25% EXP nữa

Như vạy mọi người muốn train nhanh sẻ tích cực pt nhau train hơn và mạnh có thể kéo yếu .