PDA

View Full Version : [ Hướng Dẫn ] Cách tạo Quạ Tinh và Chiến MãThiên Vũ
02-16-2019, 02:13 AM
Cách ép Quạ Tinh

https://sites.google.com/site/chienthanbavuong/_/rsrc/1292672539849/cach-ep-qua-tinh-chien-ma/darksprite_01.jpg


Đến Lorencia (tọa độ 122-110), tìm gặp NPC tên là Trainer, nói chuyện với NPC đó, chọn chức năng Tái tạo linh hồn.
Bỏ vào cửa sổ : 1 Ngọc Chaos + 1 Ngọc Creation + 1 Linh hồn quạ tinh + 2 Ngọc Soul + 2 Ngọc Bless + 1 triệu zen.
Tỉ lệ thành công là 60%. Nhấn Combine.Cách ép Chiến Mã

https://sites.google.com/site/chienthanbavuong/_/rsrc/1292672850936/cach-ep-qua-tinh-chien-ma/images.jpg


Đến Lorencia (tọa độ 122-110), tìm gặp NPC tên là Trainer, nói chuyện với NPC đó, chọn chức năng Tái tạo linh hồn.
Bỏ vào cửa sổ : 1 Ngọc Chaos + 1 Ngọc Creation + 1 Linh hồn chiến mã + 5 Ngọc Soul + 5 Ngọc Bless + 5 triệu zen.
Tỉ lệ thành công là 60%. Nhấn Combine.

toikotinhn
02-25-2019, 06:58 AM
linh hồn chiến mã và quạ tinh rơi ở đâu acc nhỉ