PDA

View Full Version : [ Sự Kiện ] Tổng kết sự kiện đua top Tháng 4 - Thiên VũThiên Vũ
04-28-2019, 05:33 AM
ĐUA TOP https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png CHỦNG TỘC


Thời gian: 03/04/2019 - 27/04/2019 23:59
Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (top1) trong BXH tất cả chủng tộc ( BXH mỗi chủng tộc), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải).
Cách thức tính top: Reset, LV 400. Chú thích: Ai train lên 400 trước sẽ xếp trước ở BXH.
Do BXH tính theo reset, nên người reset nhanh hơn sẽ lên trên BXH, tuy nhiên top sẽ tính ở 400LV lần reset cuối cùng nên mọi người chú ý, sau khi reset max vẫn phải train thật nhanh lên 400 LV.<tbody>
Chủng tộc

Giải thưởngDW - Sinco
1 Lông Vũ - 30 Ngọc Ước Nguyện


DK - HiepCa
1 Lông Vũ - 30 ngọc ước nguyện


EF - Forever
1 Lông Vũ - 30 ngọc ước nguyện


MG - KingOfKing
1 Lông Vũ - 30 ngọc ước nguyện


DL - xxxHIEPxxx
1 Lông Vũ - 30 ngọc ước nguyện

</tbody>BANG HỘI https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png TRANH TÀI


Thời gian: 01/04/2019 - 30/04/2019 23:59
Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event - Bang Hội
Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hằng ngày
Điểm cống hiến mỗi cá nhận sẽ được công bố khi kết top
Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild<tbody>
TOP

Giải thưởng1 - BangNat


Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option
50 Hộp quà đỏ
200 Ngọc ước nguyện
200 Ngọc tâm linh
2 - 1minh1G

Cánh cấp 2 + Luck
20 Hộp quà đỏ
100 Ngọc ước nguyện
100 Ngọc tâm linh
3 - MAFIA

Vũ khí rồng + Luck + 1 option tự chọn
10 Hộp quà đỏ
50 Ngọc ước nguyện
50 Ngọc tâm linh[TR]
</tbody>THỢ SĂN https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png BOSS


Thời gian: 03/04/2019 - 27/04/2019 23:59
Trong thời gian đua top, tiêu diệt Boss sẽ nhận được số điểm tương ứng
Boss Level cao sẽ nhận được nhiều điểm hơn Boss Level thấp
3 Anh Hùng tiêu diệt nhiều Boss nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn<tbody>
TOP

Giải thưởng1 - BaoKhanh


1 Lông vũ
70 Ngọc ước nguyện
5 ngọc tăng option
2 - Apollo

50 Ngọc ước nguyên
3 ngọc tăng option
3 - Endless

20 Ngọc ước nguyện
1 ngọc tăng option[TR]
</tbody>TỬ CHIẾN https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png BLOOD MASTER


Thời gian: 03/04/2019 - 27/04/2019 23:59
Blood Master - Blood 7 tại server 20 khung giờ: 18:25 20:25
Điểm tử chiến Blood sẽ được cập nhập vào BXH
Tử chiến Blood sẽ chỉ lấy 1 nhân vật có số điểm cao nhất tại chuyến Blood 7 đó
3 Anh Hùng có số điểm cao nhất sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn<tbody>
TOP

Giải thưởng1 - Apollo


70 Ngọc ước nguyện
1 hộp quà Vũ Khí Rồng
500.000 Gcent
2 - KingOfKing

40 Ngọc ước nguyên
1 hộp quà Vũ Khí Rồng
200.000 Gcent
3 - VuiThoiMa

20 Ngọc ước nguyện
1 hộp quà Vũ Khí Rồng
100.000 Gcent[TR]
</tbody>

1naichuoi9
04-28-2019, 05:56 AM
top 1 boss : dky nhận 1 lông vũ + 70b +5 ngoc tăng option

vantung0
04-28-2019, 06:09 AM
Top 1 G . lay wing DK luck MNL

vantung0
04-30-2019, 05:02 PM
Top 2 G : lay wing DW luck