PDA

View Full Version : [ Sự Kiện ] Tổng kết sự kiện đua top Vua nạp tháng 4Thiên Vũ
04-18-2019, 04:40 PM
VUA https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png NẠP


Thời gian: 05/04/2019 - 18/04/2019 23:59
Top Vua Nạp sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất.
Đợt cập nhật cuối cùng là 23:59 ngày kết thúc đua top<tbody>
TOP

Giải thưởng1 - Apollo


2 Ring + 1 Option + 9 | Pedant + 2 Option + 9
2 - BaoKhanh

Pedant + 2 Option + 9
3 - LuciferIV

Ring + 1 Option +7[TR]
</tbody>

1naichuoi9
04-18-2019, 05:20 PM
BaoKhanh nhận pen gió 10% sát thuong hoàn hảo + 2% tang sat thuong

huannguyen
04-18-2019, 08:12 PM
ad xem lai top, e nap luc 23h58 nha adm

Apollo
04-19-2019, 02:25 AM
Apollo nhận: Pen set 2 op 10% hoàn hảo 2% phép thuật, 2 ring độc 4%gst

1naichuoi9
04-19-2019, 02:31 AM
ad xem lai top, e nap luc 23h58 nha adm

oc chó. 5 phút cập nhật 1 lần lại đi nạp vao 23h58 :))

Apollo
04-19-2019, 02:32 AM
ko nhìn à top 5p cập nhật 1 lần mà ông nạp 23h58 sao kịp cập nhật :)) đen

Apollo
04-19-2019, 02:37 AM
ad xem lai top, e nap luc 23h58 nha adm

huân nguyễn khôn như ông quê tôi đầy =))

vietcuong
04-19-2019, 11:25 AM
LuciferIV nhận ring độc 4% Giảm sát thương@! tks!