PDA

View Full Version : [Thông Báo MUVN] Tổng kết sự kiện đua top Tháng 3 - Thiên VũThiên Vũ
03-31-2019, 04:10 AM
BANG HỘI https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png TRANH TÀI


Thời gian: 23/02/2019 - 31/03/2019 23:59
Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event - Bang Hội
Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hằng ngày
Điểm cống hiến mỗi cá nhận sẽ được công bố khi kết top
Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild<tbody>
TOP

Giải thưởng1 - 113HaNoi


Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option
50 Hộp quà đỏ
200 Ngọc ước nguyện
200 Ngọc tâm linh
2 - NoFear

Cánh cấp 2 + Luck
20 Hộp quà đỏ
100 Ngọc ước nguyện
100 Ngọc tâm linh
3 - BangNat

Vũ khí rồng + Luck + 1 option tự chọn
10 Hộp quà đỏ
50 Ngọc ước nguyện
50 Ngọc tâm linh[TR]
</tbody>THỢ SĂN https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png BOSS


Thời gian: 23/02/2019 - 31/03/2019 23:59
Trong thời gian đua top, tiêu diệt Boss sẽ nhận được số điểm tương ứng
Boss Level cao sẽ nhận được nhiều điểm hơn Boss Level thấp
3 Anh Hùng tiêu diệt nhiều Boss nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn<tbody>
TOP

Giải thưởng1 - 1NajChuoi9


1 Lông vũ
70 Ngọc ước nguyện
30 Ngọc Tâm Linh
500.000 Gcent
2 - zCao1m80

50 Ngọc ước nguyên
20 Ngọc tâm linh
200.000 Gcent
3 - VoThuongg

20 Ngọc ước nguyện
10 Ngọc tâm linh
100.000 Gcent[TR]
</tbody>TỬ CHIẾN https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png BLOOD MASTER


Thời gian: 23/02/2019 - 31/03/2019 23:59
Blood Master - Blood 7 tại server 20 khung giờ: 18:25 20:25
Điểm tử chiến Blood sẽ được cập nhập vào BXH
Tử chiến Blood sẽ chỉ lấy 1 nhân vật có số điểm cao nhất tại chuyến Blood 7 đó
3 Anh Hùng có số điểm cao nhất sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn<tbody>
TOP

Giải thưởng1 - BaoKhanh


70 Ngọc ước nguyện
1 hộp quà Vũ Khí Rồng
500.000 Gcent
2 - Youtube

40 Ngọc ước nguyên
1 hộp quà Vũ Khí Rồng
200.000 Gcent
3 - VuiThoiMa

20 Ngọc ước nguyện
1 hộp quà Vũ Khí Rồng
100.000 Gcent[TR]
</tbody>

darkwirrar
03-31-2019, 02:52 PM
BANG HỘI https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png TRANH TÀI


Thời gian: 23/02/2019 - 31/03/2019 23:59
Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event - Bang Hội
Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hằng ngày
Điểm cống hiến mỗi cá nhận sẽ được công bố khi kết top
Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild<tbody>
TOP

Giải thưởng1


Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option
50 Hộp quà đỏ
200 Ngọc ước nguyện
200 Ngọc tâm linh
2

Cánh cấp 2 + Luck
20 Hộp quà đỏ
100 Ngọc ước nguyện
100 Ngọc tâm linh
3

Vũ khí rồng + Luck + 1 option tự chọn
10 Hộp quà đỏ
50 Ngọc ước nguyện
50 Ngọc tâm linh[TR]
</tbody>THỢ SĂN https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png BOSS


Thời gian: 23/02/2019 - 31/03/2019 23:59
Trong thời gian đua top, tiêu diệt Boss sẽ nhận được số điểm tương ứng
Boss Level cao sẽ nhận được nhiều điểm hơn Boss Level thấp
3 Anh Hùng tiêu diệt nhiều Boss nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn<tbody>
TOP

Giải thưởng1


1 Lông vũ
70 Ngọc ước nguyện
30 Ngọc Tâm Linh
500.000 Gcent
2

50 Ngọc ước nguyên
20 Ngọc tâm linh
200.000 Gcent
3

20 Ngọc ước nguyện
10 Ngọc tâm linh
100.000 Gcent[TR]
</tbody>TỬ CHIẾN https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png BLOOD MASTER


Thời gian: 23/02/2019 - 31/03/2019 23:59
Blood Master - Blood 7 tại server 20 khung giờ: 18:25 20:25
Điểm tử chiến Blood sẽ được cập nhập vào BXH
Tử chiến Blood sẽ chỉ lấy 1 nhân vật có số điểm cao nhất tại chuyến Blood 7 đó
3 Anh Hùng có số điểm cao nhất sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn<tbody>
TOP

Giải thưởng1


70 Ngọc ước nguyện
1 hộp quà Vũ Khí Rồng
500.000 Gcent
2

40 Ngọc ước nguyên
1 hộp quà Vũ Khí Rồng
200.000 Gcent
3

20 Ngọc ước nguyện
1 hộp quà Vũ Khí Rồng
100.000 Gcent[TR]
</tbody>


T nhan W nhe
W2 dw +luck

1naichuoi9
03-31-2019, 05:14 PM
top 3 guild nhan KR Luck 10

1naichuoi9
03-31-2019, 06:34 PM
top 1 boss xin nhan. Long vu

zCao1m80
04-01-2019, 04:45 AM
Làm thế nào nhận dc giải thưởng vậy adm?

zCao1m80 top 2 boss

Thiên Vũ
04-01-2019, 05:40 AM
Hoàn tất trao giải các bạn truy cập: Event - Nhận giải tại web rs nhận quà nhé
Top 1 2 Guild vui lòng đăng kí để nhận quà