PDA

View Full Version : [ Hướng Dẫn ] Tổng hợp các lệnh cơ bản MU Việt NamThiên Vũ
02-15-2019, 08:12 AM
Tổng hợp các lệnh cơ bản trong MU Việt Nam

Các lệnh thường gặp trong MU


/pkclear: Rửa tội
/str điểm: Tăng điểm sức mạnh .
/ene điểm: Tăng điểm năng lượng .
/agi điểm: Tăng điểm nhanh nhẹn .
/vit điểm: Tăng điểm sức sống ( thể lực ).
/cmd điểm: Tăng điểm mệnh lệnh của Chúa Tể ( Darklord ) .
/Post nội dung: Chat toàn Server .
/Request on (off): bật tắt chức năng nhận lệnh từ người khác .


Lệnh biểu hiện cảm xúc


/hustle - lệnh này mắc cười lắm
/Dance - nhảy nhót