PDA

View Full Version : [ Sự Kiện ] Tổng kết sự kiện: Hợp Lực GuildThiên Vũ
03-16-2019, 05:25 AM
Tổng kết sự kiện: Hợp Lực Guild


<tbody>
XẾP HẠNG HỢP LỰC
GIẢI THƯỞNG CHUNG CẢ GUILD
GIẢI THƯỞNG CÁ NHÂN XUẤT SẮC


Top 1 - Guild: BangNat - Nhân vật: 1NaiChuoj9


3.000.000 Gcent
100 Ngọc Ước Nguyện
4 Lông Vũ
20 Ngọc Ước Nguyện
20 Ngọc Tâm Linh
5 Đá Tạo Hóa
1 Lông Vũ
Top 2 - Guild: Punish - Nhân vật: MaxSpeed


2.000.000 Gcent
50 Ngọc Ước Nguyện
2 Lông Vũ
[*=left]10 Ngọc Ước Nguyện
[*=left]10 Ngọc Tâm Linh
[*=left]2 Đá Tạo Hóa
Top 3 - Guild TeamBD - Nhân vật: Katakuri


1.000.000 Gcent
30 Ngọc Ước Nguyện
1 Lông Vũ
[*=left]5 Ngọc Ước Nguyện
[*=left]5 Ngọc Tâm Linh
[*=left]1 Đá Tạo Hóa</tbody>


Quà sẽ được trao vào 21h ngày 16/03