PDA

View Full Version : [ Sự Kiện ] Tích luỹ liên tục - Nhận quà khủng liền tayThiên Vũ
03-15-2019, 04:24 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2019/03/15/600x300.png (https://www.upsieutoc.com/image/ZeCb2k)


1. Thời gian: 0:00 16/3 đến 23:59 23/3

2. Nội dung:

Quà nạp liên tục 7 ngày:

Bắt đầu từ ngày khải mở sự kiện bạn phải liên tục nạp đủ các mốc trong ngày
Nếu các chiến binh tham gia muôn 1 ngày 2 ngày 3 ngày đều không thể tham gia < phả đúng ngày mở SK >
Nếu bỏ qua 1 ngày trong 7 ngày sẽ bị reset về mốc ngày 1 và không thể tham gia lại
Đây là sự kiện đồng hành, vẫn có thể nhận quà nạp ngày, tích luỹ tháng bình thườnghttps://www.upsieutoc.com/images/2019/03/15/Screenshot_4.png (https://www.upsieutoc.com/image/ZeinbM)