PDA

View Full Version : [ Hướng Dẫn ] Hướng dẫn mở cửa hàng Gcent - Mua bánThiên Vũ
02-15-2019, 08:10 AM
Hướng Dẫn : Mở Shop Gcent Online (/sellgcent )


Bước 1 : Đứng ở map LORENCIA-NORIA để thực hiện bán

Bước 2 : đánh lênh /sellgcent trước khi mở cửa hàng cá nhân nhé


https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/15/Screenshot_8c1315a33e507ed07.png

Bước 3 : Thiết lập giá trị 1=1 (Giá trên cửa hàng sẻ tương ứng với giá Gcoin Vd 500.000 = 500k Gcoin)


https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/15/Screenshot_10.png

Bước 4 : Sau khi đạt đồ lên cửa hàng mở rồi đánh lệnh /sellgcent 1 lần nữa để kích hoạt bán đồ nhé


https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/15/Screenshot_11.png
https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/15/Screenshot_12.png

Lưu Ý : BQT Sẻ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào kiện cáo bán nhầm giá hoặc click mua nhầm. Đặc biệt với những người bán nên /sellgcent trước khi mở cửa hàng để họ không thể mua món đồ đó .