PDA

View Full Version : [ Sự Kiện ] Tổng kết sự kiện đua top Thiên Vũ - Tháng 3Thiên Vũ
03-09-2019, 03:43 PM
https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Landing-Layersc2a01e4ebbc95b00.png


ĐUA TOP https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png CHỦNG TỘC


Thời gian: 23/02/2019 - 10/03/2019 23:59
Kết thúc sự kiện, nhân vật có số lần reset cao nhất (top1) trong BXH tất cả chủng tộc ( BXH mỗi chủng tộc), sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item (đúng theo chủng tộc nhân vật đoạt giải).
Cách thức tính top: Reset, LV 400. Chú thích: Ai train lên 400 trước sẽ xếp trước ở BXH.
Do BXH tính theo reset, nên người reset nhanh hơn sẽ lên trên BXH, tuy nhiên top sẽ tính ở 400LV lần reset cuối cùng nên mọi người chú ý, sau khi reset max vẫn phải train thật nhanh lên 400 LV.<tbody>
Chủng tộc

Giải thưởngDW - DaoPhong
Set Ma Thuât - Luck - 1 option tuỳ chọn


DK - DkGong
Set Hoả Long - Luck - 1 option tuỳ chọn


EF - Cau2Online
Set Kim Ngân - Luck - 1 option tuỳ chọn


MG - KingOfKing
Set Phong Vũ - Luck - 1 option tuỳ chọn


DL - CellPhone
Set Huyền Thiết - Luck - 1 option tuỳ chọn

</tbody>
VUA https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png NẠP


Thời gian: 23/02/2019 - 09/03/2019 23:59
Top Vua Nạp sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất.
Đợt cập nhật cuối cùng là 23:59 ngày kết thúc đua top<tbody>
TOP

Giải thưởng1 - HomDo9999


Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option tự chọn
Dây chuyền + 7 + 1 Option tự chọn
2 - Valentino

Cánh cấp 2 + Luck
Nhẫn + 7 + 1 Option tự chọn
3 - DangCapNo2

Cánh cấp 2
Nhẫn + 1 Option tự chọn[TR]
</tbody>

cellphone
03-10-2019, 04:03 AM
TOP1: DL
Nhận sét huyền thiết Luck 4% giảm sát thương

nguyenmanhtung
03-10-2019, 05:59 AM
TOP1 : DW
Nhận Set Ma thuật Luck 4 GST.

vantung3
03-10-2019, 06:48 AM
TOP 1 MG
Nhan set PHONG VU Luck 4% GST

djduc47
03-10-2019, 06:57 AM
TOP1 EF
nhận set KN luck 4% gst

Thiên Vũ
03-10-2019, 08:33 AM
Hoàn tất trao top mọi người truy cập: Event - Nhận giải thưởng ở web nhận quà TOP

Dkgong
03-10-2019, 11:01 AM
Top 1 dk
Nhận sét hoả long luck 5%