PDA

View Full Version : [ Hướng Dẫn ] Hướng dẫn tạo wing 1 - 2Thiên Vũ
02-15-2019, 07:35 AM
Hướng dẫn ép Cánh 1 (Wing 1)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 180 có thể trang bị cánh cấp 1.
- Các loại cánh cấp 1:


https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/15/Screenshot_4.png (https://uphinhnhanh.com/image/S23xRf)

Cách tạo cánh cấp 1

Bước 1: tạo vũ khí Chao
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Tạo vũ khí Chaos".

- Nguyên liệu:
+ Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chao ( DK DW ELF ).

- Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Bước 2: tạo cánh cấp 1

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:
+ Vũ khí chaos có cấp độ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
+ Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DK DW ELF SM ).

- Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/15/Screenshot_5d7295149f612a105.png (https://uphinhnhanh.com/image/S235PY)

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 215 và đã hoàn thành nhiệm vụ 150 có thể trang bị cánh cấp 2.
- Các loại cánh cấp 2:


https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/15/Screenshot_6d4d5f8a2c18ddc13.png

Cách tạo cánh cấp 2

Tạo cách cấp 2 cho DK, DW, ELF, MG, SM
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:
+ 1 Cánh cấp 1
+ 1 Lông Vũ
+ 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/15/Screenshot_76957b9abaa590fe2.png

Tạo áo choàng cho Darklord và Rage Fighter
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:
+ 1 Cánh cấp 1
+ 1 Huy hiệu hoàng tộc
+ 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

charlie_nd
02-19-2019, 09:36 AM
W2- DW màu trắng hay hồng hả Ad, trên face thấy Wing hồng, vô đây thấy Wing trắng.

Thiên Vũ
02-20-2019, 01:36 AM
W2- DW màu trắng hay hồng hả Ad, trên face thấy Wing hồng, vô đây thấy Wing trắng.

14h bạn qua test cụ thể nhé ạ :D