PDA

View Full Version : [Thông Báo MUVN] LỖI GAME - Không bỏ được đồ nhiệm vụvipper
03-03-2019, 02:41 AM
12
Không bán shop không quăng ra không bỏ vô kho được
Mất luôn 2 ô
vậy để ng khác vào phá acc mua full cái đồ nv thì nghĩ game sao ad?
AD xóa giúp em với
nhân vật MIKA

Thiên Vũ
03-03-2019, 02:54 AM
Dạ bạn vui lòng cất các đồ cần thiết vào hòm đồ sau đó vào web ấn xoá item để mất mấy item đó nhé à