PDA

View Full Version : [Thông Báo MUVN] Khai mở Quảng Trường Quỷ - Huyết Lâu VIPThiên Vũ
02-24-2019, 11:46 AM
1. Tử chiến Quảng Trường Quỷ - VIP


Sub sự kiện: 20 - DV 7
Thời gian sự kiện: 13h25 - 15h25 - 17h25
Phần thưởng nhận được: Exp x 2 Drop Jewel (B-S-C-Life Áp dụng DV 7)https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/16/cuutru3_pp_395da35f65479735a0c.png

2. Tử chiến Huyết Lâu - VIP


Sub sự kiện: 20 - BC 7
Thời gian sự kiện: 18h25 - 20h25 - 22h25
Phần thưởng nhận được: EXP X2 - Drop Jewel (B-S-C-Life Áp dụng Blood 7)https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/16/cuutru3_pp_39581b8f7824d1c853c.png

Anh em vui lòng đọc kĩ thông tin để có thể tham gia sự kiện đúng lịch !