PDA

View Full Version : [Thông Báo MUVN] Sức mạnh chủng tộc - Vũ Khí Rồng - Chuỳ VuaThiên Vũ
02-22-2019, 08:14 AM
https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/22/Screenshot_2.png


CHUỲ KING - VŨ KHÍ RỒNG

MU Việt Nam ra mắt bộ Combo đối kháng dành cho những anh tài thích PK. Với sức mạnh phi thường đạt được, hứa hẹn bộ đôi Item sẽ được nhiều anh tài lựa chọn và sự ưu tiên

1. Thông tin

- Mỗi nhân vật vui lòng đeo cặp vũ khí cùng loại: 2 kiếm rồng hoặc 2 chuỳ vương
- Điều kiện kích hoạt: Vũ khí exl + 9 trở lên

2. Tính năng kính hoạt


<tbody>
Kích hoạt tính năng

Cặp Vũ khí Rồng

Cặp Chuỳ KingCấp 9
Sát thương tăng 5%
Sát thương tăng 7%


Cấp 10
Sát thương tăng 7%
Sát thương tăng 9%


Cấp 11
Sát thương tăng 9%
Sát thương tăng 11%


Cấp 12
Sát thương tăng 11%
Sát thương tăng 13%


Cấp 13
Sát thương tăng 13%
Sát thương tăng 15%

</tbody>


3. Các loại vũ khí Rồng


<tbody>
Tên Item

Tính Năng

Vị trí


http://sv1.upsieutoc.com/2018/07/14/isw015_s.jpg (http://sv1.upsieutoc.com/2018/07/14/isw015_s.jpg)
Kiếm Thiên Tử
Tăng dmg vượt trội
Maya,Box Đỏ,Hộp Rồng


http://sv1.upsieutoc.com/2018/07/14/ist005_s.jpg (http://sv1.upsieutoc.com/2018/07/14/ist005_s.jpg)
Gậy Thiên Tử
Tăng dmg phép vượt trội
Maya,Box Đỏ, Hộp Rồng


http://sv1.upsieutoc.com/2018/07/14/ise017_s.jpg (http://sv1.upsieutoc.com/2018/07/14/ise017_s.jpg)
Trượng Thiên Tử
Tăng dmg vượt trội
Maya,Box Đỏ,Hộp Rồng


https://sv1.uphinhnhanh.com/images/2018/07/14/norong1.jpg (https://sv1.uphinhnhanh.com/images/2018/07/14/norong1.jpg)
Nỏ Thiên Tử
Tăng dmg vượt trội
Maya,Box Đỏ,Hộp Rồng

</tbody>


4. Vũ khí Rồng và chuỳ King có ở đâu ?

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A) Săn Boss Maya
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A) Săn Kundun
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A) Nhiệm Vụ Mỗi Ngày
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A) Phúc Lợi Nạp Thẻ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A) Pháo Đài Sói

vipper
03-14-2019, 02:30 AM
DW lam sao deo cap vu khi rnog duoc ad hay la 1 cay la tinh lun

Thiên Vũ
03-14-2019, 07:47 AM
DW lam sao deo cap vu khi rnog duoc ad hay la 1 cay la tinh lun

1 cây b nhé