PDA

View Full Version : [ Hướng Dẫn ] Bảng BUG AGI - Không ra Skill các ClassThiên Vũ
02-22-2019, 02:43 AM
DW AGILITY BUG

1. Evil Spirits


0 - 5700 > Sử dụng bình thường
5700 - 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
6550 - 8200 > Sử dụng bình thường
8200 - 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
9820 - 10700 > Không sử dụng được
10700 - 13250 > Sử dụng bình thường
13250 - 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
15700 - 23250 > Không sử dụng được
23250 - 28250 > Sử dụng bình thường
28250 - 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
33200 - 65534 > Không sử dụng được


2. Inferno


0 - 61700 > Sử dụng bình thường
61700 - 65534 > Không sử dụng được


3. Nova

(Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)


9820 - 10700 = Sử dụng bình thường
33200 - 65534 = Sử dụng bình thường


DK AGILITY BUG

1. Twisting Slash


0 - 47040 > Sử dụng bình thường
47040 - 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill


ELF AGILITY BUG

1. MultiShot


0 - 23200 > Sử dụng bình thường
23200 - 25250 > Không sử dụng được
25250 - 37750 > Sử dụng bình thường
37750 - 56500 > Không sử dụng được
56500 - 65535 > Sử dụng bình thường


MG AGILITY BUG

1. Evil Spirit


0 - 11200 > Sử dụng bình thường
11200 - 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
12880 - 16200 > Sử dụng bình thường
16200 - 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
19440 - 21200 > Không sử dụng được
21200 - 26200 > Sử dụng bình thường
26200 - 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
31100 - 46200 > Không sử dụng được
46200 - 56200 > Sử dụng bình thường
56200 - 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng


2. Twisting Slash


0 - 47180 > Sử dụng bình thường
47180 - 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill


3. Inferno


0 - 65535 > Sử dụng bình thường4. Fireslash


0 - 32,767 > Sử dụng bình thườngDL AGILITY BUG

1. FIRESCREAM


0 - 2000 xài ngon(cuốc bộ+ngựa đều ok)
2000 - 2500: ngồi ngựa
2500 - 3500: đánh xích lửa mà rs nhé
3500: đánh tốt(cuốc bộ+ngựa đều ok)
3500 - 5200 xin lỗi,lại phải đánh xích lửa để rs rùi
5300 - 5500: đây là 1 trong những mức AGI đẹp nhất của DL
6000: ngồi ngựa
6100 - 11900: lại quăng xích vậy
12000: mức AGi đẹp thứ 2 của DL
13800: mức AGI tới hạn của DL,tăng hơn nữa thì cứ thế mà quăng xích.


Lưu ý: Đây chỉ là tài liệu kham khảo, speed của găng tay với vũ khí cũng ảnh hưởng, có thể tăng giảm thêm 1 vài điểm nếu vẫn bị bug agi