PDA

View Full Version : [ Sự Kiện ] Vinh danh ĐẠI CHỦNG TỘC - Chí Tôn 29.06Thiên Vũ
06-29-2019, 03:00 AM
Vinh danh ĐẠI CHỦNG TỘC - Chí Tôn 29.06

1. ĐUA TOP


Thời Gian : 18:00 29/06/2019 đến 23:00 29/06/2019
Đúng 18:00 ngày 26/06 BQT sẽ mở chức năng T-Point ( Top Point )
Điều Kiện: Muốn tham gia phải đạt Max Reset ngày hôm đó, sau đó sử dụng chức năng Tpoint tại trang QLTK
TPoint là gì ? Là một chức năng sẽ sử dụng cho đua top sau này và loại bỏ cách đua top Reset truyền thống như trước
Làm thể nào để có được Tpoint. Đầu tiên nhân vật phải đạt max Rset ngày và số Level yêu cầu sau đó ra web chọn phần TPoint . Sau khi thực hiện tính năng Tpoint nhân vật sẽ quay lại Level 10 và cho số Point lại bằng với số reset lần cuối trước đó .
Cứ mỗi lần tích điểm TPoint nhân vật sẽ quay về mốc Level 10 bạn sẽ phải train đến Level yêu cầu rồi tiếp tục tích điểm cho đến hết thời gian đua top

https://www.upsieutoc.com/images/2019/06/29/Screenshot_4.png

2. HƯỚNG DẪN THAM GIA:


Điều kiện: Bắt buộc Max Reset ngày
Đủ lerver yêu cầu tại TPOINT sẽ có thể thực hiện đổi TPOINT
Đổi nhân vật và thoát game
Truy cập nhanh: Đua top TPOINT
Ấn Thực hiện đua top TPOINT
Sau khi thực hiện nhật vật sẽ trở về 10LV, tiếp tục train để tiếp tục thực hiện đua top TPOINT

Với mỗi lần ấn THỰC HIỆN sẽ cho 1 số điểm cố định
Thực hiện đua top VIP sẽ được cao điểm hơn
Mỗi lần thực hiện sẽ được cộng dồn điểm và tính điểm tại BXH TPOINT

mrdanh
07-02-2019, 01:41 AM
up tk đi ad xong 2 ngày rồi mà chưa thấy trao giải .