PDA

View Full Version : [ Sự Kiện ] Tổng kết sự kiện TOP NẠP - Chí TônThiên Vũ
06-22-2019, 04:53 PM
VUA https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png NẠP


Thời gian: 15/06/2019 - 22/06/2019 23:59
Top Vua Nạp sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất.
Đợt cập nhật cuối cùng là 23:59 ngày kết thúc đua top<tbody>
TOP

Giải thưởng1 - Deptrai1


Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option tự chọn
Dây chuyền + 7 + 1 Option tự chọn
2 - Hahaa

Cánh cấp 2 + Luck
Nhẫn + 7 + 1 Option tự chọn
3 - OK122366

Cánh cấp 2
Nhẫn + 1 Option tự chọn[TR]
</tbody>

Thiên Vũ
06-23-2019, 07:09 AM
GM kiểm tra lại giúp hệ thống. Vào lúc 11h57 phút ta có nạp thêm 600k.
Tổng kết sự kiện nên là ta đứng đầu.
Kiểm tra lại giúp nhé. Thanks

Đã update đầy đủ b nhé, bạn nhận top gì thì đăng kí nhé à

conmeocon
06-23-2019, 07:27 AM
Top 2
Cánh DK
ring ( băng) +5% phản dame

Thiên Vũ
06-23-2019, 02:18 PM
Hoàn tất trao giải các bạn truy cập web - event - nhận giải nhận quà nhé ạ