PDA

View Full Version : [ Sự Kiện ] Chuỗi sự kiện đua top tháng 6 - Chí TônThiên Vũ
06-22-2019, 02:42 AM
https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Landing-Layersc2a01e4ebbc95b00.png


ĐUA TOP https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png CHỦNG TỘC


Thời gian: 18:00 29/06/2019 - 29/06/2019 23:59
Đến ngày đua top BQT sẽ mở chức năng TPOINT để đua top<tbody>
Chủng tộc

Giải thưởngDW
Set Ma Thuât - Luck - 1 option tuỳ chọn


DK
Set Hoả Long - Luck - 1 option tuỳ chọn


EF
Set Kim Ngân - Luck - 1 option tuỳ chọn


MG
Set Phong Vũ - Luck - 1 option tuỳ chọn


DL
Set Huyền Thiết - Luck - 1 option tuỳ chọn

</tbody>BANG HỘI https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png TRANH TÀI


Thời gian: 15/06/2019 - 30/06/2019 23:59
Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event - Bang Hội
Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hằng ngày
Điểm cống hiến mỗi cá nhận sẽ được công bố khi kết top
Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild<tbody>
TOP

Giải thưởng1


Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option
50 Hộp quà đỏ
250 Ngọc ước nguyện
250 Ngọc tâm linh
2

Cánh cấp 2 + Luck
20 Hộp quà đỏ
150 Ngọc ước nguyện
150 Ngọc tâm linh
3

Vũ khí rồng + Luck + 1 option tự chọn
10 Hộp quà đỏ
50 Ngọc ước nguyện
50 Ngọc tâm linh[TR]
</tbody>VUA https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png NẠP


Thời gian: 15/06/2019 - 22/06/2019 23:59
Top Vua Nạp sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất.
Đợt cập nhật cuối cùng là 23:59 ngày kết thúc đua top<tbody>
TOP

Giải thưởng1


Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option tự chọn
Dây chuyền + 7 + 1 Option tự chọn
2

Cánh cấp 2 + Luck
Nhẫn + 7 + 1 Option tự chọn
3

Cánh cấp 2
Nhẫn + 1 Option tự chọn[TR]
</tbody>THỢ SĂN https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png BOSS


Thời gian: 15/06/2019 - 30/06/2019 23:59
Trong thời gian đua top, tiêu diệt Boss sẽ nhận được số điểm tương ứng
Boss Level cao sẽ nhận được nhiều điểm hơn Boss Level thấp
3 Anh Hùng tiêu diệt nhiều Boss nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn<tbody>
TOP

Giải thưởng1


1 Lông vũ
30 Ngọc ước nguyện
30 Ngọc Tâm Linh
500.000 Gcent
2

1 Lông vũ
30 Ngọc tâm linh
500.000 Gcent
3

1 Lông vũ
500.000 Gcent[TR]
</tbody>TỬ CHIẾN https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/19/Untitled-2.png BLOOD MASTER


Thời gian: 15/06/2019 - 30/06/2019 23:59
Blood Master - Blood 7 tại server 20 khung giờ: 18:25 20:25
Điểm tử chiến Blood sẽ được cập nhập vào BXH
Tử chiến Blood sẽ chỉ lấy 1 nhân vật có số điểm cao nhất tại chuyến Blood 7 đó
3 Anh Hùng có số điểm cao nhất sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn<tbody>
TOP

Giải thưởng1


1 Lông vũ
30 Ngọc ước nguyện
30 Ngọc Tâm Linh
500.000 Gcent
2

1 Lông vũ
30 Ngọc tâm linh
500.000 Gcent
3

1 Lông vũ
500.000 Gcent[TR]
</tbody>