PDA

View Full Version : [ Hướng Dẫn ] Cấp độ đồ trong MUThiên Vũ
06-12-2019, 07:43 AM
Hệ thống cấp đồ set item các class

DW:

Set Exl các cấp:


cấp 1: Set Vải Thô, Set Xương
cấp 2: Set Nhân Sư
cấp 3: Set Ma Thuật
cấp 4: Set Triệu Hồn, Set Ánh Trăng
cấp 5: Set Ma Vương
cấp 8: Set Thần Ma


DK:

Set Exl các cấp:


cấp 1: Set Da, Set Đồng
cấp 2: Set Thiên Kim, Set Thiết Phiến
cấp 3: Set Hoả Long
cấp 4: Set Hắc Điểu, Set Rồng Đen, Set Rồng Xanh
cấp 5: Set Thần Long
cấp 8: Set Quyền NăngElf:

Set Exl các cấp:


cấp 1: Set Trinh Nữ, Set Lụa
cấp 2: Set Thiên Thanh, Set Ngọc Bích
cấp 3: Set Kim Ngân
cấp 4: Set Giai Nhân, Set Nữ Thần
cấp 5: Set Thánh Nữ
cấp 8: Set Thái Bình


MG:

Set Exl các cấp:


cấp 1-2: K có nên có thể nhận đồ của DK, DW ( K trao mũ )
cấp 3: Set Phong Vũ
cấp 4: Set Lôi Phong, Set Hỏa Thần
cấp 5: Set Cuồng Phong
cấp 8: Set Hồng Long.


DL:

Set Exl các cấp:


cấp 1: Set Thiết Ma
cấp 2: Bộ Hắc Vương
cấp 3: Set Huyền Thiết
cấp 4: set Hắc Vương, Set Hoàng Kim
cấp 5: Set Chí Tôn
cấp 8: Set Thái Dương


...