PDA

View Full Version : [Thông Báo MUVN] Ra Mắt Tính Năng Party Cộng HưởngLord Of The Ring
02-18-2019, 09:49 AM
https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/18/screen07_14-09_28-0000.jpg (https://uphinhnhanh.com/image/SNiK0U)


Tính Năng Party Cộng Hưởng
Chào mọi người !

Hôm nay mình sẻ giới thiệu tính năng party cộng hưởng cho tổ đội duy nhất tại MU VN Solo : 100%EXP + 1 thành viên pt : 100% + 5%
EXP + 2 thành viên pt : 100% + 10%
EXP + 3 thành viên pt : 100% + 15%
EXP + 4 thành viên pt : 100% + 20%
EXP + 5 thành viên pt : 100% + 25%Lưu Ý : PT 5 nhân vật thì sẻ được + thêm 25% nghĩa là nếu 1 pt có DW + ELF + DK + MG + DL thì sẻ được hưởng thêm 25% EXP nữa

Như vạy mọi người muốn train nhanh sẻ tích cực pt nhau train hơn và mạnh có thể kéo yếu .