PDA

View Full Version : [ Hướng Dẫn ] Đập đồ từ cấp độ 1 đến cấp độ 13Thiên Vũ
02-16-2019, 02:21 AM
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 13

Nâng cấp item từ lv0 đến lv6

https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/16/Screenshot_1.png


Nâng cấp item từ lv7 đến lv9

https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/16/Screenshot_2.png

Nâng cấp item từ lv9 đến lv13

https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/16/Screenshot_3.png


Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)
Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường"
Đặt vật phẩm cần nâng cấp và số lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp"